Samenwerken

Gezinshuis Infinito is een zelfstandige zorgonderneming, waarbij we nauw samenwerken met onze zelfstandige gedragsdeskundige, Marloes van der Hoeven (MvdH Psychologie).
Het gezinshuis is als onderaannemer verbonden aan Coachia. 

Ons hulpverleningsteam bestaat uit het kind, ouders, de (gezins)voogd en/of gemeente, onze gedragswetenschapper en uiteraard wij zelf.

We vinden open en transparante samenwerking met iedereen rondom het kind belangrijk. Bij klachten of zorgen gaan we er dan ook vanuit dat we er samen uitkomen. 
Mocht dit, ondanks ieders beste intenties, toch niet lukken zijn wij aangesloten bij onafhankelijke klachtencommissie jeugd van het klachtenportaal zorg. Deze commissie doet een uitspraak over de mate van gegrondheid, eventueel aangevuld met een advies aan het gezinshuis. Als het mogelijk lijkt een oplossing te vinden door toch in gesprek te gaan, zal de klager eerst ondersteuning aangeboden worden door een onafhankelijk klachtenfunctionaris. 

Ook werken we graag samen met de volgende partners in ons professionele netwerk;