Wat vinden wij belangrijk?

We willen kinderen en jongeren een veilige, warme plek bieden waar zij weer bestaansrecht krijgen, waar zij gezien worden en ondersteund worden om uiteindelijk een plekje in de maatschappij te kunnen vervullen.
We begeleiden kinderen met een traumabril, in samenwerking en gericht op hun systemische achtergrond vanuit een houding van presentie en onvoorwaardelijkheid.
Onze missie is om onderdeel te zijn van het doorbreken van de negatieve spiraal in de jeugdzorg die bestaat uit kinderen overplaatsen totdat er soms geen andere mogelijkheid meer is dan de gesloten jeugdzorg.