Het gezinshuis

Onze gezinshuisnaam Infinito is de Italiaanse vertaling van het lemniscaat symbool, ook wel het bekende infinity teken.
Infinito staat voor;

Onvoorwaardelijk en oneindig
Onvoorwaardelijk betekent dat kinderen zich gezien voelen, mogen groeien en ontwikkelen ondanks hun beperkingen en uiteindelijk bestaansrecht kunnen opbouwen.

Roots/achtergrond
De Italiaanse achtergrond van Mark is belangrijk voor hem, dit zijn zijn roots. Zo heeft elk kind die bij ons gaat komen zijn eigen roots, zijn eigen ouders/familie en culturele achtergrond qua geloof, normen en waarden. We vinden het belangrijk dat dat er mag zijn. Wij verbinden ons niet aan één geloofsovertuiging of achtergrond, maar aan het kind.

Onverbrekelijke band
Kinderen blijven voor altijd verbonden met hun ouders. Zij hebben het grootste goed gekregen van hun ouders, namelijk het leven. We willen ouders het gevoel geven dat ook zij gezien worden en dat ook zij er mogen zijn. Kinderen willen we ondersteunen door hun liefde voor hun ouders te zien en hen te helpen om goed contact op te bouwen met de mensen die belangrijk voor hun zijn.

Constante vernieuwing/de cirkel van het leven
Het infinity teken wordt ook wel gezien als een teken van constante vernieuwing en de cirkel van het leven. We willen ons blijven vernieuwen, blijven groeien en leren.

Ultieme kracht
In sommige geloofsovertuigingen wordt het infinity teken gezien als allesomvattende kracht, het teken wordt in sommige Arabische schriften ook gebruikt in De Naam van God.
We vinden dit een erg mooie betekenis van het symbool, omdat kracht is wat kinderen en hun ouders nodig hebben. Om hun leven tijdelijk (gedeeltelijk) zonder elkaar te leiden.