Wat is een gezinshuis?

In de kwaliteitscriteria gezinshuizen van het NJI wordt de volgende definitie voor gezinshuizen gebruikt;
Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp,

georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem.
waar gezinshuisouders volgens het 24x7-principe opvoeding, ondersteuning en zorg bieden aan bij hen in huis geplaatste kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig zijn aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening als gevolg van beschadigende ervaringen en/of complexe problematiek.

Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut is veel informatie te vinden over gezinshuiszorg.
Klik op onderstaand logo voor meer informatie.