Voor wie?

Ons gezinshuis is er voor kinderen met een leeftijd tussen de 4 en 16 jaar (bij plaatsing).
Wij hebben een kamer met eigen ingang en buitenruimte, waarbij het mogelijk is voor een jongere om meer vrijheden te krijgen en toe te werken naar zelfstandigheid.

We bieden een thuis voor 4 kinderen en jongeren.
In het bijzonder staan wij ook open voor twee kinderen uit hetzelfde gezin, omdat Karin in haar werk heeft gezien dat broertjes en zusjes vaak uit elkaar geplaatst worden. 

Gezinshuis Infinito is gespecialiseerd in systemische problematiek, waarbij trauma/rouw en hechting vaak op de voorgrond staan. We bieden zelf de behandeling traumastabilisatie aan als traumaverwerking nog een te grote stap is.

 

Tevens hebben we één behandel/observatieplek binnen ons gezinshuis. Dit is een kortdurende plek van 6 maanden. Hierbij kan traumastabilisatie een doel zijn, maar ook kunnen er vragen gericht zijn op de definiëring van systemische of kindproblematiek of observatie of broertjes en zusjes bij elkaar kunnen blijven. Dit vraagt een intensieve samenwerking van alle betrokkenen en duidelijke doelen voorafgaand van de plaatsing, waarbij een concreet advies gegeven kan worden na de observatie/behandelperiode. 


Contra’s

Verslaving aan drugs of alcohol
Bij een vermoeden hiervan vinden wij het van belang om de verslavingszorg te betrekken. Ouder en kind zullen hiermee in moeten stemmen.
Kinderen met een verstandelijke beperking waarvan al duidelijk is dat zij niet voldoende zullen gaan hebben aan jeugdzorg. Kinderen met LVB is geen contra-indicatie, daarbij is het wel van belang om vroegtijdig een inschatting te maken over het woonperspectief in volwassenheid.
Ernstig psychiatrische problematiek (zoals niet te stoppen seksueel grensoverschrijdend of suïcide pogingen) die de veiligheid van de andere kinderen in het gezinshuis in gevaar brengen.
Ernstige agressie (wat niet stabiliseert na een stabilisatietraject) waardoor de veiligheid in het gezinshuis niet gewaarborgd kan worden.


Matching

De matching is het belangrijkste proces van een gezinshuisplaatsing. Daarin bekijken wij in samenwerking met ouders, het kind, onze gedragsdeskundige en de gecertificeerde instelling/gemeente of het kind past in ons gezinshuis.