Welkom!

Gezinshuis Infinito is gevestigd in het Betuwse dorpje Lienden. Midden in het centrum, met de winkels om de hoek en de school aan het eind van de straat. Wij geloven in het gewone leven, een gewoon gezin, een gewoon huis met gewone kinderen die net even iets meer nodig hebben. Wij bieden professionele zorg, waarbij (trauma)stabilisatie en verbinding uitgangspunten zijn. Als gezinshuis zijn we SKJ geregistreerd en hebben we het kwaliteitskeurmerk voor gezinshuizen. 

Wij zijn Mark en Karin Zanin. Samen met onze zoon zijn we de basis van het gezinshuis. Daarnaast kunnen er vier kinderen/jongeren bij ons komen wonen die tijdelijk of langdurig niet thuis kunnen wonen om uiteenlopende redenen. Helen en herstellen in het gewone leven, in samenwerking met familie en andere belangrijke mensen om het kind heen zien wij als de belangrijkste uitdaging.Levensboom

Zijn bladeren en takken, hoog in de lucht.
Waar dromen en wensen ontstaan,
liefde elkaar vindt en verbintenis wordt aangegaan.

De toekomst, hoopvol en met vertrouwen!

Zijn wortels diep begraven in de grond,
om zich te herinneren aan waar hij vandaan komt.
Schatten en scherven, tal van verklaringen.
Onlosmakelijk verbonden met de voorouders, een rijkdom aan ervaringen.

Het verleden, zorgend voor de voeding, het begin van ons bestaan, waarop we verder kunnen bouwen!